1. Disseny

El Departament de Creació d’Identitat Corporativa treballa per dissenyar o redissenyar, juntament amb els clients, la imatge gràfica de les seves idees o projectes, emprant per a això tots els recursos i mitjans que ens facilita la tecnologia actual (reportatges fotogràfics, estudis i projectes gràfics, disseny assistit per ordinador...) per tal d’ajudar al client ha tenir una idea prèvia de com es desenvoluparà el projecte, així com poder visualitzar la imatge final que aquest acabarà tenint.

2. Enginyeria

Després d’un estret treball i col·laboració entre creatius i client, aconseguim desenvolupar primer el prototip i finalment el producte, optimitzant les diferents fases de producció. Gràcies a un qualificat equip de col·laboradors externs, disposem d’un ampli suport en tots els nostres projectes que garanteixen la seva viabilitat i durabilitat en el temps. Podem oferir solucions en càlcul i arquitectura d’estructures metàl·liques, fabricació de panells lluminosos amb equips electrònics dedicats, desenvolupament d’aplicacions i programari LED, ajustats a les necessitats del client per a donar resposta a tots els reptes que ens proposen.

3. Fabricació

El Departament de Producció compta amb la infraestructura, l’experiència i els mitjans tècnics necessaris per materialitzar la creació desenvolupada per l’equip de dissenyadors i enginyers, convertint en realitat allò que va començar com una idea en un esbós, tant per al desenvolupament d’un projecte particular únic, com el desplegament en sèrie de la imatge d’una marca corporativa.

4. Logística i instal·lació

El Departament de Logística de Rètols Futura coordina l’emmagatzematge, la distribució i el transport, tant nacional com internacional, de tot el material, des que finalitza el procés de producció fins al seu lliurament en el punt d’instal·lació. El Departament d’Instal·lacions realitza les tasques de montatge dels diferents elements que componen la imatge corporativa del projecte (senyalització vertical, suport publicitari, monòlits, mobiliari urbà...) tant a nivell nacional com també a Andorra. Els diferents equips de muntatge de Rètols Futura, fruit dels seus anys d’experiència, treballen de forma coordinada, àgil i amb un òptim nivell de qualitat.

5. Manteniment

El conjunt de la retolació de la nostra empresa forma part de la imatge que volem donar i transmetre. La seva cura i manteniment, també. Rètols Futura, coneixedor de la importància que té una bona imatge, ofereix serveis de manteniment integral, tant correctiu com preventiu, ajustats a les necessitats de cada client, així com el desenvolupament de propostes de millora i actualització de la retolació existent.