Els rètols tipus calaix són una de les millors solucions per a ressaltar les façanes dels locals, ocupant un mínim espai i donant un gran protagonisme a la imatge de la marca. Els fabriquem en alumini lacat i els retolem amb frontals de metacrilat o de lona “backlight” amb perfileria extrusionada FUTURA, per evitar juntes i unions. S’ofereixen com una de les solucions més versàtils i generalitzades, adaptables a projectes no ajustats a formats geomètrics.

Com treballem