AD Parts - Implantació nova imatge corporativa del grup

Client: AD Parts


Data: Febrer 2021


Descripció: Desenvolupament en conjunt de la nova imatge de marca i Llibre d'Estil per a tot el grup, els seus socis i clients. Implantació de la marca a nivell nacional per a centres associats, punts de venda, tallers i col·laboradors.


Mides:  Varias