Joaquim Albertí, S.L. - Campllong

Client: Joaquim Albertí, S.L. - Campllong


Data: Febrer 2017


Descripció: Monòlits en forma de cub. Part opaca fabricada amb planxa d’alumni de 2mm i pintada amb pintura en pols mitjançà sistema electrostàtic. Estructura interior de tubs galva i base amb platina i contra platina per encastar al terra mitjançant dau de formigó. Part superior i sombrero amb metacrilat blanc de 6mm. Il.luminació interior amb tira de leds blancs d’alta brillantor i baix consum. Retolació de tot el conjunt amb vinil de tall de 10 micres, per exteriors.


Mides: 

Total: 1000x1000x3000mm

Part opaca: 1000x1000x2000mm

Part amb llum: 1000x1000x1000mm