WALA - Retolació nova gran superfície

Client: WALA


Data: Marzo 2021


Descripció: Fabricació e instal·lació conjunt de rètols corporis amb i sense lum, per a les façanes de la nova gran superfície de recent construcció.


Mides:  Vàries